Jin Llechen Las a’n cynnyrch cyfyngedig, Jin Tymhorol


Wedi ei ddistyllu’n gywrain yn Eryri, Gogledd Cymru

Croeso i Ddistyllfa Dinorwig


Mae ein distyllfa fechan yn swatio mewn cilfach o dan chwareli llechi Dinorwig yn edrych allan tuag at Yr Wyddfa. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o brydferthwch hagr y lleoliad hwn, dim ond y cynhwysion botanegol sy’n ffynnu yma gaiff eu defnyddio i wneud ein jin. Mae’r blasau cyfoethog, lleol a’r dŵr puraf o’n ffynnon fynyddig ein hunain yn gwreiddio ein jin yn y tirlun a’i osod mewn cae ar ei ben ei hun.

Prynu nawr

 

Jin eithriadol, blas hynod


Ein Jin

Gwirioneddol grefftus


Caiff ein Jin Llechen Las nodweddiadol a’n Jin tymhorol eu creu trwy ddefnyddio dulliau traddodiadol ar lefel fechan iawn. Caiff cynhwysion botanegol ffres eu casglu o’n gardd fynyddig a cheisiwn gael cynhwysion eraill gan gynhyrchwyr lleol pryd bynnag y gallwn. Mae gwneud jin yn y dull hwn yn broses sy’n gofyn am grefft ac amser sylweddol, felly pan brynwch botel o jin gan Ddistyllfa Dinorwig fe wyddoch fod gennych rywbeth arbennig.

Dinorwig Distillery
Dinorwig Distillery
Dinorwig Distillery

 

Wedi ei ddistyllu yn Eryri


Y Ddistyllfa

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr


Enw cyntaf:
Cyfenw:
E-bost:

 

Cysylltwch  ni


Ffoniwch ni ar +44 (0) 7932 211 618 neu’n well fyth anfonwch e-bost at: info@dinorwigdistillery.co.uk

 

Polisi Preifatrwydd | Telerau ac Amodau

Hawlfraint © 2018 Distyllfa Dinorwig. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd