Cynaliadwyedd

Eco becynnu

Yma yn Nistyllfa Dinorwig, rydym yn gweithio ar leihau ein heffaith amgylcheddol a’r defnydd o blastig untro. Yn hytrach na chael sêl ymyrraeth blastig ar ein poteli, mae gennym bapur siâp oriawr sy’n mynd dros y corcyn i’w ddiogelu rhag ymyrraeth. Rydym yn defnyddio cortyn bioddiraddadwy i ddal ein tagiau; yn osgoi sticeri finyl; ac, yn dewis papur sidan o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu. Pan brynwch botel o’n siop ar-lein, fe ddaw wedi ei lapio mewn gorchudd swigod bioddiraddadwy mewn bocs cardbord y mae modd ei ailgylchu a’r cyfan wedi ei selio a thâp eco ar gyfer cludiant. Nid oes modd osgoi defnyddio rhai mathau o blastig, ond rydym yn chwilio am rai amgen yn barhaus ac yn gweithio ar ein heffaith amgylcheddol.

Cadwraeth

Ein bwriad cychwynnol oedd creu jin wedi ei wneud yn llwyr â chynhwysion lleol ond daethom i ddeall bod niferoedd y ferywen yng Nghymru a’r DU yn dirywio’n gyflym. Yn hytrach na gwaethygu’r broblem trwy wneud cais am drwydded i gasglu aeron y ferywen ar y bryniau, fe wnaethom benderfynu prynu coed meryw gan gyflenwr cydnabyddedig o’r DU. Dewisom ferywen Macedonia oherwydd yr arogl cyfoethog a dyfnder y blas.

Rydym yn tyfu eithin pêr (juniper) yng ngardd y ddistyllfa erbyn hyn, ac yn helpu i warchod eithin pêr yn y DU drwy roi arian i Plantlife – elusen cadwraeth ym Mhrydain sy’n gweithio i achub rhywogaethau o blanhigion sydd o dan fygythiad.

Rydym hefyd yn Aelodau Busnes o Gymdeithas Eryri sy’n gweithio i ddiogelu tirlun y parc cenedlaethol, gwarchod amrywiaeth bywyd gwyllt a chefnogi treftadaeth ddiwylliannol unigryw’r ardal.

Distyllfa Dinorwig

Mae ein distyllfa fechan yn swatio mewn cilfach o dan chwareli llechi Dinorwig yn edrych allan tuag at Yr Wyddfa. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o brydferthwch hagr y lleoliad hwn, dim ond y cynhwysion botanegol sy’n ffynnu yma gaiff eu defnyddio i wneud ein jin. Mae’r blasau cyfoethog, lleol a’r dŵr puraf o’n ffynnon fynyddig ein hunain yn gwreiddio ein jin yn y tirlun a’i osod mewn cae ar ei ben ei hun.

Prynu nawr

Cysylltwch  ni


Ffoniwch ni ar +44 (0) 7932 211 618 neu’n well fyth anfonwch e-bost at: info@dinorwigdistillery.co.uk

 

Polisi Preifatrwydd | Telerau ac Amodau

© Hawlfraint 2019 Distyllfa Dinorwig. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd