Ein Jin

Jin Llechen Las

Jin Llechen Las oedd cynnyrch cyntaf Distyllfa Dinorwig. Caiff ei wneud yn null Sych Llundain, mae gan ein jin ergyd berlysieuol sy’n ei wneud yn wahanol i bob jin arall. Mae iddo flas cyfoethog gyda phîn sbeislyd yn arwain at graidd o flodau ysgaw a sitrws gyda gorffeniad hir o dderw a mêl grug.

Er mwyn gwneud yn jin hwn fe wnaethom dreulio oriau lawer yn archwilio proffil blas y meryw a distyllu cynhwysion botanegol cynhenid yn ofalus. Yn y pen draw, fe ddaethom o hyd i gyfuniad oedd, yn ein barn ni, yn adlewyrchu cydrannau hanfodol jin Sych Llundain o’r radd flaenaf, ac a oedd hefyd yn cyfleu hanfod blodau Dinorwig.

Er mwyn gwneud ein gwirod nodweddiadol, rydym yn defnyddio meryw o Facedonia i roi blasau sbeislyd cyfoethog; hadau coriander o’r DU i roi blasau sitrws cynnes; a gwraidd angelica wedi ei sychu o Wlad Pwyl i roi’r is flasau priddlyd. Rydym yn ychwanegu rhisgl derw Cymreig wedi ei sychu o goedwig Dinorwig a chasglwn hadau coriander, rhosmari a dail llawryf yn ffres o’r ardd; mae’r cynhwysion botanegol hyn i’w canfod yn aroglau’r jin a thrwy gydol y llymaid. Gan nad yw lemonau yn tyfu’n dda yn y mynyddoedd, roedd gofyn i ni fod yn greadigol er mwyn rhoi min sawrus ar flas y jin. Rydym yn defnyddio hadau coriander gwyrdd o’r ardd er mwyn cynyddu’r elfennau perlysieuol gwyrdd a riwbob lleol i roi blas miniog o ffrwyth ysgaw a sitrws. Defnyddiwn fêl grug lleol i feddalu’r riwbob gan roi awgrym o flodau gwylltion ar ddiwedd pob llymaid. Yn olaf, rydym yn tynnu dŵr mynydd glân yn syth o’n ffynnon er mwyn distyllu a chymysgu’r jin i 42% ABV.

Er nad ydym wedi gallu canfod pob cynhwysyn yn lleol yn y niferoedd sydd eu hangen arnom, rydym wedi sefydlu’r egwyddor: ni ddefnyddiwn unrhyw beth na ellir ei dyfu yng Ngogledd Cymru.

Jin Tymhorol

Caiff ein jin tymhorol ei greu mewn niferoedd cyfyngedig. Mae’n cynnwys cymysgedd o gynhwysion botanegol yn eu tymor yng Ngogledd Cymru. Daw ein hysbrydoliaeth ar gyfer ein jin tymhorol o’n gardd fynyddig a’r coed o amgylch y ddistyllfa; yn union fel mae’r tirlun yn newid ar hyd y flwyddyn, felly hefyd nodweddion y gwirod tymhorol hwn. Mae pob distylliad yn gyfyngedig ac unigryw ac yn wirioneddol arbennig.

Ewch i’n siop ar-lein i weld yr wybodaeth am y jin tymhorol diweddaraf gan Ddistyllfa Dinorwig. Gan ei fod yn cael ei gynhyrchu mewn niferoedd cyfyngedig, efallai na fydd Jin Tymhorol ar werth bob amser – tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Distyllfa Dinorwig

Mae ein distyllfa fechan yn swatio mewn cilfach o dan chwareli llechi Dinorwig yn edrych allan tuag at Yr Wyddfa. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o brydferthwch hagr y lleoliad hwn, dim ond y cynhwysion botanegol sy’n ffynnu yma gaiff eu defnyddio i wneud ein jin. Mae’r blasau cyfoethog, lleol a’r dŵr puraf o’n ffynnon fynyddig ein hunain yn gwreiddio ein jin yn y tirlun a’i osod mewn cae ar ei ben ei hun.

Prynu nawr

Cysylltwch  ni


Ffoniwch ni ar +44 (0) 7932 211 618 neu’n well fyth anfonwch e-bost at: info@dinorwigdistillery.co.uk

 

Polisi Preifatrwydd | Telerau ac Amodau

© Hawlfraint 2019 Distyllfa Dinorwig. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd