Siop

Jin Llechen Las

Jin Sych Llundain wedi ei seilio ar ffrwyth y ferywen yw ein Jin Llechen Las nodweddiadol. Mae iddo flas cyfoethog gyda phîn sbeislyd yn arwain at graidd o flodau ysgaw a sitrws gyda gorffeniad hir o dderw a mêl grug. Wedi ei gymysgu gyda dŵr mynydd ffres i gryfder yfed o 42% ABV.

Jin aromatig, cytbwys hudolus. Llymaid llyfn gyda rhew neu’n fendigedig wedi ei gymysgu gyda dŵr tonig a sleisen o oren.

Blue Slate Gin

Nodyn, - Os yr ydych yn archebu mwy na 4 botel, cysylltwch gyda ni am ddyfynbris.


Blue Slate Gin

Jin Tymhorol

Gyda dim ond 400 potel ar gael y tymor hwn, mae Jin Gardd y Gwanwyn yn cael ei ddistyllu â mêl grug crai (raw) o Ddolgellau, a dail lafant a saets porffor y gaeaf o ardd y ddistyllfa. Caiff ei wneud yn null jin ‘Sych Llundain’, ac mae iddo awgrym ysgafn o’r Llechen Las a blodau gwyllt, gyda gorffeniad menthol melys. Gallwch ei yfed ar ei ben ei hun gyda rhew, neu ei gymysgu gyda dŵr tonig a sbrigyn o saets gwyrdd neu sleisen o leim. Mae wedi’i gymysgu gydag ein dŵr ffynnon ffres ein hunain o’r mynydd, i gryfder yfed o 42% ABV.

Mae label y jin yma wedi’i brintio ar bapur gwyrdd tywyll, gyda manylion ffoil copr a gwyn.

Seasonal Gin

Cludiant

Cost cludiant yn y DU, gyda gwasanaeth Tracio 48 Awr y Post Brenhinol, yw £3.95 y botel. Fe ddylai eich archeb eich cyrraedd o fewn 3-5 diwrnod gwaith. Nid ydym yn cynnig gwasanaeth cludiant tu allan i’r DU ar hyn o bryd.

Nid yw Distyllfa Dinorwig ar agor i’r cyhoedd ac nid ydym yn gallu gwerthu wrth y drws. Cliciwch yma i weld stocwyr lleol.

Defnydd o’n siop ar-lein

Ni allwn werthu cynnyrch meddwol i unrhyw un dan 18 oed. Trwy ddefnyddio’r siop hon, rydych yn cadarnhau eich bod yn 18 oed neu’n hŷn ac yn gymwys dan y gyfraith i brynu alcohol yn y DU. Cliciwch yma i weld y Telerau ac Amodau yn llawn.

Mae pob taliad yn cael ei brosesu drwy PayPal. Does dim angen cyfrif PayPal arnoch chi er mwyn defnyddio’r gwasanaeth talu diogel hwn, gallwch ddewis ei ddefnyddio fel gwestai. Cliciwch yma i weld telerau ac amodau PayPal.

Anrheg

Mae modd ychwanegu nodyn anrheg at eich archeb. Anfonwch eich neges atom ni dros e-bost: info@dinorwigdistillery.co.uk

Gwirioneddol grefftus

Caiff ein Jin Llechen Las nodweddiadol a’n Jin tymhorol eu creu trwy ddefnyddio dulliau traddodiadol ar lefel fechan iawn. Caiff cynhwysion botanegol ffres eu casglu o’n gardd fynyddig a cheisiwn gael cynhwysion eraill gan gynhyrchwyr lleol pryd bynnag y gallwn. Mae gwneud jin yn y dull hwn yn broses sy’n gofyn am grefft ac amser sylweddol, felly pan brynwch botel o jin gan Ddistyllfa Dinorwig fe wyddoch fod gennych rywbeth arbennig.

Cysylltwch  ni


Ffoniwch ni ar +44 (0) 7932 211 618 neu’n well fyth anfonwch e-bost at: info@dinorwigdistillery.co.uk

 

Polisi Preifatrwydd | Telerau ac Amodau

© Hawlfraint 2019 Distyllfa Dinorwig. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd