Y Ddistyllfa

Yn Nistyllfa Dinorwig, rydym yn defnyddio ein ryseitiau unigryw ein hunain i wneud ein jin. Mae pob swp bychan o jin yn cychwyn trwy drwytho cynhwysion botanegol lleol, o darddiad cynaliadwy, yn araf mewn gwirod grawn Prydeinig niwtral o ansawdd uchel. Tra bod y rhan fwyaf o wneuthurwyr jin yn defnyddio naill ai ddistylliad pot neu drwythiad anwedd, rydym ni’n defnyddio cyfuniad o’r ddau ddull.

Dim ond rhan ganol y broses ddistyllu rydym yn ei defnyddio. Dim ond digon o jin i lenwi 65 potel maint safonol yn unig mae pob distylliad yn ei gynhyrchu. Mae ein proses yn hirfaith a chymhleth, ond rydym o’r farn ei bod werth pob eiliad er mwyn creu jin gyda dyfnder a haenau o flas ddaw’n amlwg wrth i chi ei yfed.

Caiff ein jin ei gymysgu â dŵr mynydd pur i gyrraedd cryfder yfed; yn feddal a melys gyda lefelau asidedd perffaith. Caiff y dŵr ei hidlo trwy lechi ac fe ddaw’n uniongyrchol o’n ffynnon ein hunain. Caiff ein jin ei wneud â gofal o’r dechrau i’r diwedd a chaiff ei botelu, ei selio a’i labelu â llaw yn y ddistyllfa.

Dinorwig Distillery
Dinorwig Distillery
Dinorwig Distillery

Distyllfa Dinorwig

Mae ein distyllfa fechan yn swatio mewn cilfach o dan chwareli llechi Dinorwig yn edrych allan tuag at Yr Wyddfa. Gan ddwyn ysbrydoliaeth o brydferthwch hagr y lleoliad hwn, dim ond y cynhwysion botanegol sy’n ffynnu yma gaiff eu defnyddio i wneud ein jin. Mae’r blasau cyfoethog, lleol a’r dŵr puraf o’n ffynnon fynyddig ein hunain yn gwreiddio ein jin yn y tirlun a’i osod mewn cae ar ei ben ei hun.

Prynu nawr

Cysylltwch  ni


Ffoniwch ni ar +44 (0) 7932 211 618 neu’n well fyth anfonwch e-bost at: info@dinorwigdistillery.co.uk

 

Polisi Preifatrwydd | Telerau ac Amodau

© Hawlfraint 2019 Distyllfa Dinorwig. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd